Ehdota nimeä uudelle koulurakennukselle

Riistavedelle nousee mukavaa vauhtia uusi koulurakennus, jossa tulevat toimimaan mm. perusopetus, esiopetus, nuorisopalvelut, kirjasto, kansalaisopisto, liikunta- ja yhdistystoimijat sekä kuntalaiset monin tavoin.

Nimi on tarkoitettu pysyväksi. Hyvä nimi yksilöi kohteensa selvästi ja kertoo siitä jotain erityistä. Nimi voi myös kertoa jotain sijainnista tai paikan historiasta. Kyselyllä kerätään nimiehdotuksia, joista eri käyttäjäryhmiä edustava työryhmä valitsee sopivimmat jatkoon. Kasvun ja oppimisen lautakunta vahvistaa nimen vuoden loppuun mennessä.

Vastausaikaa on 31.10.2022 saakka.

Linkki nimiehdotusten tekemistä varten:
https://forms.office.com/r/zp8AckBrQi

 

Havainnekuva Sweco Architects Oy