Kutsu KulttuuriKuopio-ohjelman työpajoihin

KulttuuriKuopio-ohjelman suunnitteluprojekti on siirtynyt työstämään kyselyissä, jalkautumisissa, haastatteluissa ja työpajoissa saatua aineistoa. Tiedon lajittelun jälkeen aineistoa työstetään yhteisesti ja ratkaisukeskeisesti lokakuussa. Työpajat pidetään Alavan toimintakeskuksessa.

Pajojen teemat on jaettu ikäryhmittäin ja määritelty sen mukaan, miten parhaiten pystymme käymään laajan aineiston läpi tuloksellisesti sekä saamaan kokoon hyvät, asiantuntevat ryhmät. Jokaisessa työpajassa työstetään teeman mukaiselta ryhmältä saatuja toiveita Kuopion seudun kulttuuritoimintaan sekä nykyisiä osallistumisen esteitä. Työpajan tavoitteena on kehittää yhdessä keinoja tarjota mahdollisimman monelle asukkaalle sopiva KulttuuriKuopio-ohjelma.

Työpajoissa jakaannumme pienryhmiin, joten edustajia jokaiselta asukasryhmältä, kulttuurialan ammattilaisilta, aluekeskuksilta tai kulttuurilaitokselta on tarpeellista saada mukaan. Tiedoksi erityisryhmien edustajille, ikäryhmät sisältävät luonnollisestikin myös marginaaliryhmät. Työpajan alussa on kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset sähköpostitse 26.9 mennessä, osoitteeseen anna.rantakoski@kuopio.fi , kiitos.
Välittäkää kutsua myös muille omien organisaatioidenne jäsenille!

Työpajapäivä:
Tiistaina 25.10: Liitoskunnat 17-19.30, Alavan toimintakeskuksessa Kuopiossa