Pitäjäraati

Riistaveden Pitäjäraati

Riistaveden pitäjäraati – ei poliittinen maaseudun asukkaan ääni Kuopion kaupungissa

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä vuosittaisen toimintamäärärahan avulla.

Riistaveden pitäjäraati 

Eija Luostarinen, pj  (varajäsen Eila Santanen)

Matti Kaarlejärvi, vpj (varajäsen Viljo Eriksson)

Maija Laukkanen, sihteeri (varajäsen Hannu Kananen)

Arja Voutilainen (varajäsen Annikki Veiste)

Tiina Aarni (varajäsen Arja Aarni)

Kimmo Pitkänen (varajäsen Mikko Utriainen)

Eeva Happonen (varajäsen Rosa Happonen)

Juha Forsten (varajäsen Reijo Hallikainen)

Raatiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla
riistavedenpitajaraati@outlook.com 
tai laittamalla viestiä Riistaveden kirjastossa olevaan pitäjäraadin palautelaatikkoon.