Vesi ja jätevesi

VESI JA JÄTEVESI

Maaseutuasioiden vesihuoltova.
vesihuoltoinsinööri Päivi Rissanen
044 718 5303

Lisätietoja haja-asutusaluiden
jätevesien käsittelystä antavat:
ympäristötarkastaja
Päivi Kauppinen
044 718 2576

Rakennusvalvonta
017 185 174